دله قهوه جوش عربی سایز 7

تومان
‎دله قهوه جوش عربی سایز 7  (به عربی: الدلة) ظرف مسی اغلب طلائی رنگ است که مردم عرب آن را